XII-oji konferencija “Biochemijos studijoms Lietuvoje – 50 metų” 2012 m.

Lietuvos Biochemikų Draugijos XII-oji konferencija “Biochemijos studijoms Lietuvoje – 50 metų”

Lietuvos Biochemikų Draugijos XII-oji konferencija “Biochemijos studijoms Lietuvoje – 50 metų” vyko 2012 m. birželio 28-30 d.d. Molėtų rajone, Poviliškio km. poilsio namuose “Tolieja”.

Konferenciją birželio 28 d. pradėjo jaunųjų mokslininkų (doktorantų, magistrantų) sesija „Jaunoji LBD“. Oficialus konferencijos atidarymas prasidėjo birželio 29 d. 9.30 val. Programą sudarė bendrosios paskaitos ir stendinių pranešimų sesijos.

Platesnė informacija apie konferencijos programą >>

Konferencijos generalinis rėmėjas
LILI_logo_m EXVILlogo_m

Konferencijos rėmėjai

ThermoScientific_WebLogo_m NEWFisher(THERMO)2col_m biotecha logo_m labochema logo nanodiagnostika energenas-logo amilina_logo NEW WERFEN_IL_m Grida logo_m ringuva_logo