Mokymai

Nacionalinės moksleivių akademija

LBD nariai aktyviai dalyvauja Nacionalinės moksleivių akademijos veikloje. NMA Biochemijos ir biologijos sekcijos vadovė yra prof. Vida Mildažienė.

Neakivaizdinė jaunųjų biochemikų mokykla

Neakivaizdinė jaunųjų biochemikų mokykla (NJBM) veiklą pradėjo 1978 m. Jos pirmtaku buvo 1974 metais Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre pradėjęs dirbti biochemikų būrelis, kurio bazė buvo Biochemijos institute. Ilgą laiką mokyklos veiklą organizavo Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, mokyklos bazė yra Biochemijos institutas. NJBM darbą remia ir Lietuvos biochemikų draugija. Mokyklos moksliniu vadovu ilgą laiką dirbo Biochemijos instituto mokslo darbuotojas dr. Gediminas Bražėnas, kuratorė – Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro LJGC Renginių organizavimo skyriaus vedėja Elvyra Kilikevičienė. Mokykloje mokosi moksleiviai iš įvairių Lietuvos mokyklų. 18-oji jaunųjų biochemikų laida mokslą baigė 2011 metais. Nuo tų metų mokyklos veiklą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Mokykloje mokymai vyksta dvejus metus. Joje mokosi 11-12 (išimties tvarka 10) klasių moksleiviai. Mokymasis susideda iš sesijų ir laikotarpio tarp sesijų. Namuose arba savo mokyklose moksleiviai atlieka individualias užduotis, laboratorinius bei mokslinius darbus, kurie vėliau analizuojami sesijų metu. Baigiamosios sesijos metu vyksta egzaminas, kurį išlaikę moksleiviai gauna mokyklos baigimo pažymėjimą. Mokslas mokykloje mokamas, mokestis nustatomas kiekvienais metais.
Mokyklos mokslinis vadovas dr. Virginija Bukelskienė, VU Biochemijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. Mokyklos vadovė Irena Pečiulienė.

Neakivaizdinėje jaunųjų biochemikų mokykloje mokomasi biochemijos, molekulinės biologijos ir genetikos bei giminingų šioms mokslo šakoms dalykų. Biochemijos instituto ir kitų Vilniaus mokslo ir mokymo institucijų mokslininkai NJBM klausytojams skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus, vadovauja individualiems moksliniams darbams. Šios mokyklos auklėtiniai yra aktyvūs Lietuvos Nacionalinio jaunųjų mokslininkų konkurso dalyviai. Jo nugalėtojai vyksta į tarptautinius moksleivių, dirbančių mokslinį darbą, forumus. Nuo 1997 m. NJBM geriausių mokslinių darbų autoriai dalyvauja tarptautiniuose moksleivių mokslinio darbo konkursuose.