XI-oji konferencija “LBD 50” 2010 m.

Tarptautinė Lietuvos Biochemikų Draugijos XI-oji konferencija “LBD 50”

Tarptautinė Lietuvos Biochemikų Draugijos XI-oji konferencija “LBD 50”, skirta Lietuvos Biochemikų Draugijos 50-ties metų jubiliejui, vyko 2010 m. birželio 15-17 d.d. Molėtų rajone, Poviliškio km. poilsio namuose “Tolieja”.

Informacija apie konferenciją >>

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Dalis konferencijos organizavimo išlaidų dengiama 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto priemonės VP1-3.1-ŠMM-05-K „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ projekto „Lietuvos biochemikų draugijos potencialo kurti žinių visuomenę didinimas“ (VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-022) lėšomis.