X-asis suvažiavimas-konferencija 2008 m.

Dešimtasis LBD suvažiavimas-konferencija “Biochemija ir sistemų biologija”” 2008 m. birželio 20-22 d.
Molėtų raj., Poviliškio k., poilsio namai”Tolieja”

Konferencijos programa

Birželio 20 diena, penktadienis

16.00 – 16.10 Jaunųjų biochemikų konferencijos atidarymas. LBD sekretoriaus dr. R. Meškio sveikinimo žodis

16.10 – 19.40 (pranešimai po 15 min.). Pirmininkauja doktorantė Ieva Antanavičiūtė

Marius Linkevičius. β-laktamazių molekuliniai tyrimai Lietuvoje išskirtose β-laktamams atspariose Escherichia coli, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa, Shigella spp ir Klebsiella spp. padermėse
Edita Voitechovič. Elektronų pernašos keliai biokatalizėje su PQQ-ADH. Fundamentiniai ir taikomieji aspektai
Agnė Babušytė. Kvėpavimo takų sekretas įtakoja cheminių ir biologinių veiksnių stimuliuojamą reaktyvių deguonies formų sintezę periferinio kraujo neutrofiluose
Zita Liutkevičiūtė. Cheminis išsuktų (ekstraspiralinių) citozinų identifikavimas baltymo-DNR kompleksuose
Simonas Kutanovas. N-heterociklinių junginių skaidymas mikroorganizmuose
Birutė Puodžiuvytė. Fotodinaminis katijoninio dažiklio tetrakis (N-etilpiridino-4il) tetratosilato poveikis Escherichia coli ląstelės apvalkalėliui
Gina Beinoravičiūtė. Escherichia coli toksino-antitoksino sistemos dinJ-yafQ savybių tyrimai in vitro
Simona Čepononytė. Hibridinių baltymų sintezė S. cerevisiae mielėse
Justas Povilonis. Dauginio atsparumo antibiotikams genetiniai elementai I klases integronai Lietuvoje isskirtose patogeninese E. coli ir S. enterica padermese
Daiva Baltriukienė. Mitogenų aktyvinamų kinazių vaidmuo miogeninių ląstelių išgyvenimo/žūties reguliacijoje
Asta Ščėsnaitė. Naviką slopinačių genų promotoriaus hipermetilinimas galvos-kaklo navikų ląstelėse
Giedrė Baliūtytė. Ginkmedžio (Ginkgo biloba) tinktūros (GT) bei standartizuoto ginkmedžio ekstrakto (EGB 761) poveikis žiurkės širdies bei kepenų mitochondrijų funkcijoms
Jurgita Barauskaitė. TMPD poveikis išemijos sukeltai kaspazių aktyvacijai perfuzuotose širdyse

20.00-21.00 Vakarienė

21.30-21.50 Edward Wood (FEBS Education committee, University of Leeds). How to Read a Scientific Paper

Birželio 21 diena, šeštadienis

10.30-10.40 Lietuvos Biochemikų draugijos X-ojo suvažiavimo-konferencijos“Biochemija ir sistemų biologija”
atidarymas. LBD pirmininkės prof. V. Mildažienės įžanginis žodis.

Rytinė sesija. Pirmininkauja prof. Rimantas Daugelavičius

10.40-11.10 Petras Džėja. Sistemų bioenergetika ir kamieninių ląstelių diferenciacija
11.10-11.40 Joanne Connolly (Waters Corporation). New mass spectrometry applications in protein research
11.40-12.10 Vytenis Arvydas Skeberdis. NMDA receptorių reguliavimo ypatumai
12.10-12.40 Vida Mildažienė. Hipertermijos poveikis normalioms ir vėžinėms ląstelėms
12.40-13.00 Meškys Rolandas. Kodėl nemiršta mikrobiologija?

13.00 – 14.00 Pietūs

14.00-16.00 Biochemijos mokymas. Pirmininkauja prof. Vida Mildažienė

Edward Wood (FEBS Education committee, University of Leeds). How students learn
Nacionalinės moksleivių akademijos Biochemijos ir biologijos sekcijos pagrindinės ir parengiamosios grupių moksleiviai. Jaunųjų biochemijos talentų požiūris į mokymą ir mokslą.
Diskusija biochemijos mokymo ir studijų kokybės klausimais.

16.00-16.40 Kavos pertrauka. Stendiniai pranešimai, geriausių stendinių pranešimų atranka

Vakarinė sesija. Pirmininkauja dr. R. Meškys

16.40-17.00 Dalia Pangonytė. Kardiomiocitų regeneracija: faktas ar iliuzija
17.00-17.20 Jaunius Urbonavičius. Genų, koduojančių viozino darinių susidarymą archėjų transportinėje RNRPhe katalizuojančius fermentus, nustatymas
17.20-17.40 Algimantas Paulauskas. Erkių pernešamų patogenų nustatymas molekuliniais metodais
17.40-18.00 Milda Plečkaitytė. Nuosaikiai termofilinės bakterijos Meiothermus ruber Hsp70 šaperonų sistema

18.00-18.20 Kavos pertrauka.

18.20-18.40 Rimantas Treinys. Sarkoplazminio tinklo įtaka širdies L-tipo Ca2+ kanalų aktyvumui oksidacinio fosforilinimo blokavimo metu
18.40-19.00 Audrius Driukas. Lizės inhibicijos tyrimas pseudo T-lyginiame bakteriofage RB49
19.00-19.20 Irma Martišienė. Mitochondrijų oksidacinio fosforilinimo moduliatorių įtaka žmogaus miokardo elektromechaniniam aktyvumui
19.20-19.40 Birutė Surinėnaitė. Lipolitiniai fermentai biotechnologijoje
19.40-20.00 Leonas Grinius. Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO): jų poveikis aplinkai, žmonių bei gyvūnų sveikatai, ir ekologiškai švaraus maisto gamybai

20.00 Vakarienė

Birželio 22 diena, sekmadienis

Paskaitos. Pirmininkauja prof. V. Mildažienė

10.00-10.30 Vytautė Starkuvienė. Baltymų transporto sisteminė analizė
10.30-11.00 Edward Wood. Vitamin A: Vision, skin and cancer
11.00-11.30 Kęstutis Sužiedėlis. Mikrogardelių technologijos – atsakymai ir klausimai.

11.30-12.00 Kavos pertrauka

112.00-12.30 Anders Feldthus (Waters Corporation). New mass spectrometry applications in protein research
12.30-12.50 J. Gagilas. Šis bei tas apie “Fermentą”

12.50-13.00 Lietuvos Biochemikų draugijos veiklos ataskaita (V. Mildažienė, R. Meškys, A. Kašauskas)

13.00-13.30 Geriausių stendinių pranešimų apdovanojimas. Konferencijos uždarymas