VIII-asis suvažiavimas-konferencija 2004 m.

Aštuntasis LBD suvažiavimas-konferencija “Biochemija mokslų sandūroje” 2004 m. birželio 18-20 d.
Molėtų raj., Poviliškio k., poilsio namai “Tolieja”

Konferencija skiriama pagrindinės Lietuvos biochemikų “kalvės” Vilniaus Universiteto 425 metų jubiliejui

Konferencijos programa

Birželio 18 diena, penktadienis

15.00 – 15.10 Jaunųjų biochemikų konferencijos atidarymas. LBD sekretoriaus dr. R. Meškio sveikinimo žodis

15.10 – 16.30 Sekcija “Biomedicina” (pirma salė) Pirmininkas: dokt. M. Smilgytė

15:10–15:25 L. Kuršvietienė Mitochondrijų kvėpavimo reguliavimas endogeniniu bei egzogeniniu adenozindifosfatu: temperatūros ir riebalų rūgščių įtaka.
15.25-15.40 V. Mostavojus Kofeino įtaka imuninei sistemai.
15.40-15.55 R. Naginienė Sunkiųjų metalų tyrimas išplikimu sergantiems žmonėms.
15.55-16.10 S. Šimonytė Metalų poveikis pelių atsparumui Listeria monocytogenes infekcijai.
16.10-16.25 J. Grigienė Ca2+ perkrovos sukeltas NAD(P)H išeikvojimas širdies mitochondrijose nesusijęs su nespecifinio mitochondrijų pralaidumo virsmu.

15.10 – 16.30 Sekcija “Biochemija” (antra salė) Pirmininkas: dokt. I. Mickuvienė

15:10–15:30 A. Bubinas Naujas naftaleno biodegradacijos kelias termofilinėse bakterijose.
15.30-15.50 R.Gasparavičiūtė 2-Hidroksipiridino ir piridino katabolizmo Rhodococcus sp. PY11 bakterijose tyrimas.
15.50-16.10 L. Mištinaitė Lakazių, kaip potencialių šaperoninių sistemų substratų, tyrimas
16.10-16.30A. Sadauskaitė Mitochondrijų kompartmentų fotosensibilizacija ląstelėse in vitro: biocheminiai aspektai

16.30 – 17.00 Kavos pertrauka ir stendinių pranešimų apžvalga

17.00 – 18.30 Sekcija “Biomedicina” (pirma salė) Pirmininkas: dokt. V. Baublys

17:00–17.15 Ž. Polianskytė Riebalų rūgščių įtaka KATP kanalų aktyvatorių poveikiui širdies mitochondrijoms
17.15-17.30 Ž. Dapkūnas Lizosomos ir mitochondrijos – fotosensibilizacijos in vitro taikiniai.
17.30-17.45 D. Ulčinaitė Pelių hepatomos MH-22A ląstelių fotosensibilizuotos žūties mechanizmai
17.45-18.00 A. Smalinskienė Kadmio poveikis pelėms ūmios intoksikacijos atveju.
18.00-18.15 I. Mickuvienė Fotosensibilizacijos derinimas su citostatikais: eksperimentiniai tyrimai.
18.15-18.30 L. Striužaitė Pelių hepatomos ląstelių MH22A grįžtamos ir negrįžtamos elektroporacijos parametrų įvertinimas in vitro.

17.00 – 18.30 Sekcija “Molekulinė biologiija” (antra salė) Pirmininkas: dokt. S. Šimonytė

17:00–17.15 V. Baublys Žąsinių paukščių būrio, antinių ir žąsinių pošeimio palyginamoji genominės DNR fragmentų analizė
17.15-17.30 V. Časaitė Arthrobacter globiformis dimetilglicino oksidazės operono transkripcijos tyrimas
17.30-17.45 A. Finkelšteinas Baltymo gp51 taikymas imunosensoriuose
17.45-18.00 M. Ger Su Ras GTPazę aktyvuojančiu baltymu sąveikaujančių domenų nustatymas adaptoriniame baltyme Nck-a.
18.00-18.15 V. Tunaitis Sąveika tarp proteinkinazės D ir SUMO modifikacinio komplekso baltymų

18.30 – 19.00 Sekcija “Bioinformatika” (pirma salė). Pirmininkas: dokt. J. Grigienė

18.30-18.45 D. Dabkevičienė Fotosensibilizacijos ir doksorubicino kombinacija in vitro: eksperimento planavimas ir rezultatų vertinimas
18.45-19.00 L. Rimkutė Tioanizolo ir jo darinių kompleksacijos peroksidazėse modeliavimas: enantioselektyvios sulfidų oksidacijos tyrimas

21.00 Vakaronė. Studentų spektaklis.

Birželio 19 diena, šeštadienis

10.00 Lietuvos Biochemikų draugijos VIII-ojo suvažiavimo-konferencijos “Biochemija mokslų sandūroje” atidarymas. LBD pirmininko prof. J. Kulio įžanginis žodis.

Bendros paskaitos (pirma salė) Pirmininkas: doc. V. Borutaitė

10.10 – 10.40 K. Sasnauskas Virusų baltymų sintezė mielėse.
10.40 – 11.10 R. Beinoravičiūtė-Kellner p53-baltymų grupė: vaidmuo vėžinių ląstelių susidaryme ir apoptozėje.
11.10 – 11.40 D. Kirvelis Išplėstinė bioinformatikos paradigma
11.40 – 12.10 V.Mildažienė, J.Kadziauskas “Biochemijos terminai – mokslo kalbos įrankis”

12.10-12.30 Kavos pertrauka

12.30 – 13.45 Sekcija “Biomedicina” (pirma salė). Pirmininkas: prof. A. Toleikis.

12.30 – 12.50 D. Baranauskienė Natrio acetato anijonų įtaka delta-aminolevulino rūgšties dehidratazės aktyvumui tyrimuose in vitro
12.50 – 13.10 R. Daugelavičius Polikatijoninių antibiotikų efektyvumo paslaptys
13.10 – 13.20 R. Morkūnienė Estradiolis apsaugo širdies mitochondrijas nuo išemijos sukelto citochromo c išėjimo
13.20-13.40 A. Jekabsone S-nitrozoglutationas perfuzuojamoje širdyje sukelia apoptozei būdingus procesus

12.30 – 13.45 Sekcija “Biotechnologija” (antra salė) Pirmininkas: dr. R. Meškys

12.30 – 12.50 L. Prasmickaitė Fotocheminė makromolekulinių-vaistų internalizacija vėžio terapijoje.
12.50 – 13.10 V. Bendikienė Ps. mendocina lipazės specifiškumo tyrimas. Riebalų hidrolizė.
13.10 – 13.20 A. Vilkanauskytė Naujų bereagentinių biosensorių kūrimas gliukozės, etanolio ir kt. metabolitų nustatymui.
13.20-13.40 V. Starkuvienė Funkcinė nežinomų žmogaus baltymų analizė.

14.00 – 15.00 Pietūs

15.00 – 16.30 Sekcija “Biochemija” (pirma salė). Pirmininkas: doc. J. Kadziauskas

15.00 – 15.15 J. Bražėnaitė, A. Četkauskaitė Oleino rūgšties mišinių su chlororganiniais herbicidais poveikis bakterijoms Vibrio fischeri.
15.15 – 15.30 S. Jurkonienė Plazmolemos ir tonoplasto elektrofiziologinių savybių kaita lateraliai poliarizuoto augimo metu.
15.30 – 15.45 L. Tetianec PQQ priklausomos gliukozės dehidrogenazės reakcijos su radikalų katijonais kinetiniai tyrimai
15.45-16.00 B. Kurtinaitienė Nuo PQQ priklausoma glicerolio dehidrogenazė. Savybės ir taikymas biocheminei analizei
16.00 -16.15 M. Šalkauskas Mokymo apie gyvąją medžiagą raida

15.00 – 16.30 Sekcija “Molekulinė biologija ir bioinformatika” (antra salė) Pirmininkas: prof. K. Sasnauskas

15.00 – 15.15 M. Jodinskienė IAR saitų ypatybės skirtinguose dviskilčių augalų ląstelių kompartmentuose.
15.15 – 15.30 N. Anisimovienė Augalų grūdinimosi – pasiruošimo žiemojimui molekulinio mechanizmo tyrimai.
15.30 – 15.45 L. Ivanovienė Kadmio jonai inhibuoja transliacijos komponentų aktyvumą ir sukelia pelės kepenų ląstelių žūtį.
15.45-16.00 A. Skeberdis Baltymų kinazės C ir tirozino kinazės vaidmuo mGluR1 intraląstelinėje signalizacijoje
16.00 -16.15 E. Sužiedelienė Enterobakterijų atsako į rūgštinį aplinkos stresą molekuliniai komponentai

16.30 – 17.45 Stendiniai pranešimai

17.45 – 19.15 LBD valdybos ataskaita ir einamieji klausimai (prof. J. Kulys, dr. R. Meškys, dr. L. Chaustova). LBD valdybos rinkimai.

19.15-20.00 LBD valdybos posėdis. LBD pirmininko rinkimai.

20.00 Vakaronė

Birželio 20 diena, sekmadienis

10.00 – 11.30 Paskaitos (pirma salė). Pirmininkas: prof. V. Mildažienė

10.00 – 10.30 V. Kirvelienė Ląstelių fotosensibilizacija: fundamentiniai ir taikomieji tyrimai.

10.30 – 11.00 V. Borutaitė Azoto monoksido ir mitochondrijų sąveikos uždegiminiuose procesuose
11.00 – 11.30 P. Džėja Ląstelės energetinių ir metabilinių signalų perdavimo enzimatiniai tinklai.
11.30-12.00 D. Gineitis Po keturiasdešimties metų: histonai – nuo struktūrinių baltymų iki epigenetinio kodo.
12.00 UAB Labochema. Naujų produktų pristatymas.

12.30-13.00 Kavos pertrauka

13.00 – 14.00 Apvalaus stalo diskusija “Biochemijos ir biotechnologijos mokslų perspektyvos Lietuvoje”. Pirmininkauja prof. J. Kulys

14.00 Konferencijos uždarymas