VI-asis suvažiavimas 2000 m.

Šeštasis LBD suvažiavimas, skirtas draugijos 40-mečiui, įvyko 2000 m. spalio 26-27 dienomis. Iš 86 diskusijai pristatytų mokslinių darbų buvo išklausyti 75 moksliniai pranešimai: enzimologijos ir jos praktinio pritaikymo (14), genų funkcionavimo (8) bei ląstelės funkcionavimo molekuliniai aspektai (18) , biologinės ir patologinės biochemijos (19), augalų ir ekologinės biochemijos (13). Suvažiavimo darbai išspausdinti atskiru leidiniu: BIOLOGIJA. 2000 Nr. 2 (priedas), 335 puslapiai. Suvažiavimas išrinko naują valdybą. Jos pirmininku išrinktas Lietuvos MA akademikas prof. Juozas Kulys, o LMA narė korespondentė prof. S.Kanopkaitė išrinkta LBD garbės pirmininke.