V-asis suvažiavimas 1995 m.

Penktasis LBD suvažiavimas, įvykęs 1995 11 26–27 Vilniuje Lietuvos Mokslų akademijoje, buvo pirmas savarankiškos draugijos renginys atkurtoje Nepriklausomoje Lietuvoje. Jis buvo skirtas 35-sioms LBD veiklos metinėms pažymėti. Dviejuose plenariniuose posėdžiuose aptarti 8 pranešimai, o trijose sekcijose – 67-ių autorių 34 pranešimai.