Skelbiamas LBD konkursas finansuoti išvykas, dalyvavimą konferencijose

GERBIAMAS LBD NARY,
Lietuvos Biochemikų draugija skelbia konkursą paraiškoms finansuoti darbines keliones ar dalyvavimą konferencijose. Finansuotume tik dalinai ir tik draugijos narių keliones, kurios būtų atrinktos LBD valdybos paskirto komiteto. Kelionės/konferencijos gali vykti 2017 metų birželio-gruodžio mėnesiais. Šiame pirmajame bandomajame kvietime visoms tinkamoms remti kelionėms planuojame išleisti iki 2000 Eur. Skiriamos sumos tik iš dalies padengtų kelionės išlaidas, suma būtų nuspręsta komiteto. Pirmenybę skiriant paramą teiksime jaunimui, tačiau gali būti finansuojamos bet kokio amžiaus narių išvykos.
Paraišką sudaro iki 2 puslapių pdf dokumentas parašytas laisva forma, kuriame turi būti pateikta tokia informacija:
– LBD nario pareiškėjo vardas, pavardė, mokslo/studijų įstaiga darbovietė, kontaktinė informacija;
– motyvacinis laiškas su išvykos/konferencijos informacija, argumentais, kodėl ši išvyka yra svarbi, įvardinti kitus finansavimo šaltinius;
– pareiškėjo trumpa CV, kur matytųsi karjeros etapas;
– pagrindiniai straipsniai (sąrašas iki 10, iki 10 m. senumo), viso straipsnių, jų žurnalų IF, pareiškėjo h-indeksas, citavimų skaičius, konferencijų pranešimai;
– savanoriška veikla draugijoje;
– kita pareiškėjo nuomone svarbi informacija paraiškos vertinimui.
Vertinimo rezultatus planuojame pranešti iki birželio 15 d.
LBD pirmininkas Daumantas Matulis
Laukiame paraiškų iki 2017 m. gegužės 20 d. el.paštu valeryia.mikalayeva@gmail.com