Skelbiamas LBD konkursas finansuoti išvykas, dalyvavimą konferencijose

GERBIAMIEJI LBD NARIAI,

džiugu pranešti, kad LBD sėkmingai finansavo jau 3 doktorantų išvykas:

VU GMC Biotechnologijos instituto doktorantė Milda Mickutė gavo 150 eurų paramą dalyvauti EMBO/EMBL organizuojamame „The Non-Coding Genome“ simpoziume (Heidelbergas, Vokietija);

VDU GMF Biochemijos katedros doktorantė Giedrė Šilkūnienė gavo 150 eurų paramą dalyvauti University Centre Obergurgl organizuojamoje tarptautinėje doktorantų mokykloje MiPschool (Obergurgl, Austrija);

Vilniaus Universiteto Biomokslų instituto doktorantė Lina Aitmanaitė gavo 300 eurų paramą dalyvauti EMBL rengiamuose kursuose „Whole Transcriptome Data Analysis“ (Heidelbergas, Vokietija).

Lietuvos Biochemikų draugija skelbia jau antrą konkursą paraiškoms, skirtoms ko-finansuoti darbines keliones ar dalyvavimą konferencijose. Finansuojame tik dalį išlaidų ir tik draugijos narių keliones, kurios atrenkamos LBD valdybos paskirto komiteto. Kelionės ar konferencijos gali vykti 2017-2018 metais. Šiame kvietime visos tinkamos kelionės bus remiamos, kol pakaks tam skirtų lėšų. Skiriamos sumos dydis nusprendžiamas komiteto. Pirmenybę skiriant paramą teiksime jaunimui, tačiau gali būti finansuojamos bet kokio amžiaus narių išvykos.
Paraišką sudaro iki 2 puslapių laisvos formos dokumentas (pageidautina pdf formato), kuriame turi būti pateikta tokia informacija:
– LBD nario pareiškėjo vardas, pavardė, mokslo/studijų įstaiga darbovietė, kontaktinė informacija;
– motyvacinis laiškas su išvykos/konferencijos informacija, argumentais, kodėl ši išvyka yra svarbi, ir įvardintais kitais finansavimo šaltiniais;
– pareiškėjo trumpa CV, kur matytųsi dabartinis karjeros etapas;
– pagrindiniai straipsniai (sąrašas iki 10, iki 10 m. senumo), viso straipsnių, jų žurnalų IF, pareiškėjo h-indeksas, citavimų skaičius. Gali būti nurodyti ir pranešimai konferencijose;
– savanoriška veikla draugijoje;
– kita pareiškėjo nuomone paraiškos vertinimui svarbi informacija.

Vertinimo rezultatus planuojame pranešti iki lapkričio 30 d.

Laukiame paraiškų iki 2017 m. spalio 31 d. el.paštu valeryia.mikalayeva@gmail.com