Projektas “LIETUVOS BIOCHEMIKŲ DRAUGIJOS POTENCIALO KURTI ŽINIŲ VISUOMENĘ DIDINIMAS“

2010-04-01 d. buvo pasirašyta dvišalė projekto „Lietuvos Biochemikų draugijos potencialo kurti žinių visuomenę didinimas“, projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-022 finansavimo ir administravimo sutartis tarp Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos biochemikų draugijos.

Projekto finansavimo lėšos: skiriama iki 353 783,00 Lt.

Projekto trukmė: 2010-04-01 – 2012-03-31


2010-03-03 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-293 “Dėl finansavimo skyrimo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ skirtas finansavimas LBD pateiktam projektui „Lietuvos Biochemikų draugijos potencialo kurti žinių visuomenę didinimas“.