III-asis suvažiavimas 1983 m.

Trečiasis LBD suvažiavimas įvyko 1983 m. LBD suvažiavimo tema – „Teoriniai ir praktiniai biocheminių procesų pažinimo aspektai“. Suvažiavime buvo aptarta 11 plenarinių ir 286 autorių 158 pranešimai 6-iose sekcijose.