II-asis suvažiavimas 1975 m.

Antrasis LBD suvažiavimas įvyko 1975 m. LBD buvo svarbu padėti Lietuvos biochemikams susiorientuoti biocheminių metodų, disponuojamų Lietuvos mokslo centruose, klausimu. Todėl antrojo LBD suvažiavimo tema buvo „Biochemijos metodai“. Suvažiavimui buvo pristatyti 83 darbai. Pagal tyrimo kryptį 39 (45%) darbai buvo susieti su baltymų tyrimo problema, 15% darbų nagrinėti nukleino rūgščių, 8% – kofermentų, 7% – bioenergetikos klausimai ir apytikriai tiek pat hormonų, angliavandenių, lipidų ir kt. klausimai. Suvažiavime pademonstruoti šiuolaikiniai to laikmečio analizės metodai: kolonėlių, afininė, plonasluoksnė chromatografijos, elektroforezės pačiuose įvairiausiuose geliuose, imunocheminiai metodai. Lietuvos biochemikai sukūrė naujų bei modifikavo esamus metodus. Išplėstas daugelio metodų taikymo diapazonas. Suvažiavimo pateiktuose darbuose nemažai buvo metodinių darbų sintezės srityje. Išleisti metodinio pobūdžio darbai buvo pirmasis tokio tipo leidinys, skirtas biochemikams. Antrasis biochemikų suvažiavimas įvertino biocheminius metodus bei Mokslų akademijos prezidiumo siūlomas mokslo raidos prioritetines kryptis.