Baltarusijos-Lietuvos-Lenkijos konferencija

Mielieji,

2018 m. lapkričio 8-9 d.d. Gardine (Baltarusija) įvyks pirma Baltarusijos-Lietuvos-Lenkijos konferencija „Signalling and Metabolism“, skirta paminėti jubiliejines 250-ąsias Andriaus Sniadeckio gimimo metines.

A. Sniadeckio veikalas „Organinių būtybių teorija“ yra vienas pirmųjų pasaulinio masto biochemijos darbų. Šis lenkų kilmės mokslininkas yra palaidotas Baltarusijos teritorijoje. Lietuvai ši iškili asmenybė ypatingai svarbi tuo, kad didžiausią mokslinės karjeros periodą A. Sniadeckis dirbo profesoriumi Vilniaus Universitete.

Lietuvos biochemikų draugijos valdyba nusprendė sudaryti delegaciją dalyvauti tokiame renginyje, kartu akcentuojant A. Sniadeckio mokslinę veiklą Lietuvoje. Kviečiame LBD narius pasiūlyti žodinių pranešimų tematikas ir tinkamai atstovauti Lietuvai.

Dėl išvykos finansavimo bus galima kreiptis į LMT, pavasarį bus skelbiamas konkursas doktorantų akademinėms išvykoms 2018 m. antroje pusėje (žodiniam pranešimui teikiamas prioritetas), kiti tyrėjai galės prašyti LMT paramos mokslinėms išvykoms.