Andriaus Sniadeckio skaitymai

Malonūs Andriaus Sniadeckio skaitymų buvę ir būsimi lankytojai,

2019 m. lapkričio 29 d. kviečiame į aštuntuosius /Lectiones Andreae
Sniadecki/ , kurie įvyks Vilniaus universiteto Teatro salėje, Universiteto g. 3, Vilniuje. Renginio pradžia 16 val.

Programoje: prof. Brigita Speičytė skaitys pranešimą apie A. Sniadeckio satyrinę publicistiką;  Rimvydas Baranauskas apžvelgs laikraštėlio Gatvės (/Wiadomo//ś//ci Brukowe/) tematiką, bus teikiamos A. Sniadeckio stipendijos, kurias įsteigė Thermo Fisher Scientific; Rolandas Kazlas papasakos apie baisią ligą juromaniją  pagal laikraščio /Gatvės žinios/
(/Wiadomo//ś//ci Brukowe/) tekstus.

Programėlę ir afišą rasite Andriaus Sniadeckio svetainėje:
https://andrewsniadecki.org/astuntieji-andriaus-sniadeckio-skaitymai/

Renginys nemokamas, bet maloniai prašome užsiregistruoti adresu:
juromanija@gmail.com

Atsakymo lauksime iki š. m. lapkričio 26 dienos.

Esate maloniai prašomi šią informaciją nusiųsti savo kolegoms, kuriems gali būti įdomu.

Pagarbiai

Birutė Railienė

Andriaus Sniadeckio skaitymų vadovė