Andriaus Sniadeckio atminimui skirta tarptautinė konferencija „Molekulinių gyvybės mokslų pasiekimai“

VU Gyvybės mokslų centre (GMC) 2023 m. gegužės 24-25 d, vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Molekulinių gyvybės mokslų pasiekimai“, skirta prof. Andriaus Sniadeckio atminimo įamžinimui. Konferencijos organizatoriai – VU GMC, Lietuvos ir Lenkijos biochemikų draugijos.

Konferencijoje dalyvavo 18 užsienio mokslininkų ir 52 Lietuvos mokslininkai, buvo pristatyta 20 žodinių ir 50 stendinių pranešimų iš įvairių gyvybės mokslų sričių.

Žodinius pranešimus pristatė prof. Saulius Klimašauskas, prof. Česlovas Venclovas, dr. Urtė Neniškytė, prof. Linas Mažutis ir kiti žinomi mokslininkai, Stendinių pranešimų sesijoje vyko geriausių stendinių pranešimų rinkimai, kuriuose konferencijos dalyviai balsavo už labiausiai patikusius pranešimus. Vertinimus taip pat pateikė autoritetinga mokslininkų komisija: dr. Saulius.Gražulis, dr. Milda Plečkaitytė, prof. Vida Mildažienė ir prof. Gervydas Dienys. Apibendrinus balsavimo rezultatus ir komisijos nuomonę, geriausiais pripažinti Lauritos Klimkaitės, Agnieszkos Rębacz, Bernadetos Kaminskaitės ir Kristijono Veličkevičiaus stendiniai pranešimai. Šie jaunieji mokslininkai apdovanoti konferencijos rėmėjų – UAB Nova, UAB Biotecha ir UAB Grida – prizais.

Baigiantis konferencijai, svečiai aplankė VU Zoologijos muziejų ir GMC mokslines laboratorijas. Lenkijos delegacijos vadovas, Lenkijos biochemikų draugijos pirmininkas prof. Adam Szewczyk pažymėjo aukštą Lietuvoje vykdomų mokslinių tyrimų lygį ir pateikė pasiūlymų, kaip stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų.

Tai jau antroji A.Sniadeckio atminimui skirta mokslinė konferencija. Pirmoji vyko Gardine (Baltarusija) 2018 metais, joje dalyvavo Baltarusijos, Lietuvos ir Lenkijos mokslininkai. Pasikeitus politinei situacijai ir nutrūkus bendradarbiavimui su Baltarusijos mokslininkais, konferencija tapo dvišale. Trečioji konferencija bus organizuojama Lenkijoje 2025 metais.

Renginio nuotraukos (autorė Aušrinė Jašmontaitė)

https://drive.google.com/drive/folders/14NdxS5ozKvmhZrMz8FFp_1AthZxLrlTL?usp=sharing