1-ji Baltarusijos-Lenkijos-Lietuvos konferencija

Šių metų lapkričio 7-9 dienomis Lietuvos biochemikų draugijos delegacija dalyvavo Gardine vykusioje trišalėje mokslinėje konferencijoje, skirtoje paminėti jubiliejines 250-ąsias Andriaus Sniadeckio gimimo metines. Lietuvos mokslininkus atstovavo prof. Vida Mildažienė, Vytauto Didiojo universitetas, prof. Gervydas Dienys, Vilniaus universiteto Biotechnologijos institutas, doc. dr. Rimantas Vaitkus, Vilniaus universiteto Chemijos institutas, dr. Česlovas Venclovas, Vilniaus universiteto Biotechnologijos institutas, prof. Aurelija Žvirblienė, Vilniaus universiteto Biotechnologijos institutas, dr. Gintautas Tamulaitis, Vilniaus universiteto Biotechnologijos institutas, dr. Valeryia Mikalayeva, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos institutas, Anatolii Ivankov, Vytauto Didiojo universitetas, dr. Birutė Railienė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Pargindinis konferencijos organizatorius buvo Baltarusijos biochemikų draugija, taip pat ogranizaciniame komitete dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos biochemikų draugijos.

Konferencija vyko Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Biochemijos ir biologiškai aktyvių junginių institute. Moksliniame komitete pirmininkavo prof. Vida Mildažienė iš Lietuvos, prof.  Andrey Moiseenok iš Baltarusijos ir prof. Adam Szewczyk iš Lenkijos. Taip pat, mokslinio komiteto sudėtyje buvo ir kiti Lietuvos atstovai – prof. Gervydas Dienys ir dr. Valeryia Mikalayeva. Konferencijos atidarymo metu dalyvius sveikino abu Baltarusijos biochemikos draugijos ko-pirmininkai, prof. Andrey Moiseenok iš Gardino ir prof. Sergei Usanov iš Minsko. Užsienio dalyvių delegatai turėjo pranešimus tik pirmąją konferencijos dieną. Buvo pristatyti šie plenariniai pranešimai:
prof. Vida Mildažienė ir prof. Gervydas Dienys “Overview of molecular life science education in Lithuania”
doc. dr. Rimantas Vaitkus “The level of chemistry studies in Vilnius University at the beginning of the XIXth century”

Sekcijų pranešimai:
prof. Vida Mildažienė “Signaling in seed stress response: eustress versus distress”
dr. Česlovas Venclovas “Bioinformatics analysis provides new insights into the structure and regulation of bacterial Y-family DNA polimerases”
prof. Aurelija Žvirblienė “Generation in yeast of recombinant virus-like particles and their diagnostic applications”
dr. Gintautas Tamulaitis “Cyclic oligoadenylates – novel bacterial messengers”
dr. Valeryia Mikalayeva “Genome scale metabolic models and transcriptional regulation in breast cancer cells”
Anatolii Ivankov “Seed treatment with cold plasma and electromagnetic field: effects on germination, plant growth, and amount of flavonoids in the leaves of red clover (Trifolium pratense)”

Kitą viešnagės dieną užsienio – Lietuvos ir Lenkijos – delegacijos vyko į Ašmenos rajoną, kuriame buvo Sniadeckių giminei priklausančios žemės ir palaidotas A.Sniadeckis. Senoje medinėje Sniadeckių giminės koplyčioje kunigas Jan Puzyn laikė mišias, o vėliau ant Sniadeckių kapo buvo padėtas vainikas. Netoliese esančioje Kolčiūnų mokykloje delegacijos turėjo ekskursiją vieninteliame A. Sniadeckio muziejuje, po kurios buvo organizuotos simboliškos vaišės. Tos pačios dienos pavakare Ašmenos savivaldybėje įvyko “Lapkričio susitikimų” krašto istorijos renginys, kuriame dr. Birutė Railienė skaitė pranešimą “Andrzej Sniadecki – life and work in Vilnius University”. Šiame renginyje dalyvavo tiek mokslininkai, tiek visuomenės atstovai iš su Adriumi Sniadeckiu susijusių vietų. Po pranešimų vyko vietinio jaunimo meniniai pasirodymai, po kurių Lietuvos delegacija grįžo į Vilnių.