Narystė

Stojimo tvarka:

 

Jei norite tapti LBD nariu, parašykite prašymą laisva forma. Prašymą galima pateikti vienu iš trijų būdų 1) paduoti LBD atstovui jūsų organizacijoje, kuris renka narystės mokesčius (kartu su 10 Eur stojamuoju bei 10 Eur metiniu mokesčiu), 2) paduoti LBD finansininkui Vytautui Smirnovui kartu su mokesčio pervedimo išrašu pagal šiame puslapyje arba naujienlaiškyje pateiktus rekvizitus, 3) prikabintą nuskenuotą pasirašytą prašymą nusiųsti e-paštu Vytautui Smirnovui (vytautas.smirnovas@bti.vu.lt) , o mokestį pervesti pagal šiame puslapyje arba naujienlaiškyje pateiktus rekvizitus. Po to, tapus nariu, kiekvienais metais (rečiausiai kas dvejus metus) reikėtų sumokėti kasmetinį 10 Eur mokestį atstovui arba pervesti:

Gavėjas:
Lietuvos biochemikų draugija
Saulėtekio al. 7, LT-11223 Vilnius
Įmonės kodas: 191795253
Sąskaitos Nr. LT637300010002482995, Bankas „Swedbank“ AB
Įmokos paskirtis: LBD narystės mokestis už VARDAS PAVARDĖ

 

Pažymos:

 

Jeigu prireiktų pažymos, jog esate LBD narys, reikėtų atsiųsti Valeryiai Mikalayevai e-paštu (valeryia.mikalayeva@lsmu.lt) prašymą, kuriame nurodyti 1) nuo kurių metų esate LBD narys, 2) į kokį renginį vykstate. Valeryia atsiųs pasirašytą pažymą.